به املاک 118 خوش آمدید !
فروش تعدادمحدود ازمغازه های مجتمع تجاری اطلس اردبیل بصورت دست اول
بابهترین شرایط وقیمت آخرین فرصت سرمایه گذاری
فروش طبقه پنجم از آپارتمان 5 طبقه در محله فاطمیه
فروش طبقه پنجم از آپارتمان 5 طبقه در محله فاطمیه.قیمت 2/200/000/000 تاریخ ثبت آگهی:1402/08/04
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل طبقه  اول
بمتراژ:30 متر مربع _موقعیت عالی _مجهز به سیستم گرمایش سرمایش _پلاک:C37 قیمت:6.600.000.000 تومان _فروش توسط مالک دسته اول دفتر فروش مجتمع تجاری اطلس _ برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید _تاریخ اگهی :1402.7.27
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل همکف ساحلی
بمتراژ :45 متر مربع _موقعیت عالی در مجتمع دو دهنه روبروی پله اصلی ومکانیکی_مجهز به سیستم گرمایش سرمایش _پلاک:A42 قیمت:14.800.000.000 _دفتر فروش مجتمع تجاری اطلس _ تاریخ اگهی :1402.7.27
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل همکف ساحلی
متراژ 41 متر مربع _موقعیت مناسب دونبش ورودی اصلی شهدا روبه ویداصلی برحدود10متر_مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی _پلاک: A17 قیمت :14.000.000.000 تومان _فروش توسط مالک دسته اول دفتر فروش مجتمع تجاری اطلس تاریخ اگهی :1402.7.27
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل طبقه اول
متراژ67 متر مربع _موقعیت عالی _فضای بزرگ _مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی _پلاک :C26 قیمت:11.800.000.000تومان _ فروش توسط مالک دسته اول "دفتر فروش مجتمع تجاری اطلس "_تاریخ اگهی :1402.7.27
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل طبقه اول
متراژ:90 متر مربع _موقعیت عالی _فضای مناسب _مجهز به سیستم گرمایش سرمایش _پلاک:C41 قیمت:14.000.000.000 تومان _فروش توسط مالک دسته اول دفتر فروش مجتمع تجاری اطلس _تاریخ اگهی :1402.7.25
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل همکف امام
متراژ:88 متر مربع _موقعیت عالی _فضای بزرگ مناسب _دارای سیستم گرمایش و سرمایش _ پلاک :B74 قیمت :17.800.000.000 تومان _فروش توسط مالک دست اول دفتر فروش مجتمع تجاری اطلس _تاریخ اگهی :1402.7.25
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل طبقه اول
متراژ:51 متر مربع _موقعیت عالی _فضای بزرگ و مناسب _دارای سیستم گرمایش و سرمایش _پلاک :C28 قیمت :10.500.000.000 تومان _فروش توسط مالک دسته اول دفتر فروش مجتمع تجاری اطلس _تاریخ اگهی : 1402.7.25
املاک 118