به املاک 118 خوش آمدید !
به وب سایت سامانه املاک118اردبیل خوش آمدید
املاک 118، راه طی هوشمندانه برای تصمیم درست
فروش طبقه ششم از آپارتمان 6 طبقه در دانش
قیمت: 1/390/000/000 تومان. واحد آپارتمانی فوق کلید نخورده و بدون امکانات می باشد.
فروش طبقه چهارم از آپارتمان 5 طبقه در دانش
قیمت: 2/130/000/000 تومان. تحویل دی ماه 99
فروش طبقات 4 و 5 از آپارتمان 5 طبقه در کشاورز
قیمت طبقه 5 با بهار خواب که در مجموع 150 متر می باشد 1/5 میلیارد تومان و قیمت طبقه 4 بصورت خام 800 میلیون تومان می باشد.
فروش طبقه اول از آپارتمان 6 طبقه در دانش
قیمت: 1/530/000/000 تومان. 150 متر طبقه اول + 60 متر حیاط اختصاصی که یک سوم محاسبه می شود.
املاک 118