به املاک 118 خوش آمدید !
فروش تعدادمحدود ازمغازه های مجتمع تجاری اطلس اردبیل بصورت دست اول
بابهترین شرایط وقیمت آخرین فرصت سرمایه گذاری
فروش یک باب خانه ویلایی درشریعتی
فروش یک باب خانه ویلایی درشریعتی مناسب برای ساخت و ساز. قیمت: 30.000.000.000 تومان. تاریخ ثبت آگهی:1402/06/07
فروش یک باب خانه ویلایی درشریعتی
فروش یک باب خانه ویلایی درشریعتی. قیمت: 18.500.000.000تومان. تاریخ ثبت آگهی:1402/06/07
فروش طبقات1و 2و3 از آپارتمان6طبقه در خیابان مطهری
فروش طبقات1و 2و3 از آپارتمان6طبقه در خیابان مطهری. قیمت:5.850.000.000 تومان. تاریخ ثبت آگهی:1402/06/07
فروش یک باب خانه ویلایی 3 طبقه در شهرک حافظ
فروش یک باب خانه ویلایی 3 طبقه در شهرک حافظ. قیمت:16.500.000.000 تومان. تاریخ ثبت آگهی:1402/06/07
فروش یک باب خانه ویلایی در شهرک حافظ
فروش یک باب خانه ویلایی در شهرک حافظ. قیمت:13.000.000.000 تومان. تاریخ ثبت آگهی:1402/06/07
فروش یک باب خانه ویلایی 2طبقه با بهارخواب در دانش
فروش یک باب خانه ویلایی 2طبقه با بهارخواب در دانش. قیمت:7.000.000.000 تومان. تاریخ ثبت آگهی:1402/06/06
فروش یک باب خانه ویلایی در شهرک آزادی بر خیابان آذربایجان
فروش یک باب خانه ویلایی در شهرک آزادی بر خیابان آذربایجان. قیمت:81.000.000.000 تومان. تازیخ ثبت آگهی:1402/06/06
فروش یک باب خانه ویلایی در شهرک آزادی
فروش یک باب خانه ویلایی در شهرک آزادی بسیار لوکس و تازه بازسازی شده. قیمت:19.500.000.000 تومان. تازیخ ثبت آگهی:1402/06/06
املاک 118