به املاک 118 خوش آمدید !
فروش تعدادمحدود ازمغازه های مجتمع تجاری اطلس اردبیل بصورت دست اول
بابهترین شرایط وقیمت آخرین فرصت سرمایه گذاری
فروش طبقه دوم از آپارتمان 4 طبقه 8واحده درایستگاه سرعین
فروش طبقه دوم از آپارتمان 4طبقه 8 واحده در ایستگاه سرعین
بدون تصویر
فروش طبقه سوم از آپارتمان 7 طبقه در دانش. قیمت:6.100.000.000 تومان.تاریخ ثبت آگهی:1402/06/06
فروش طبقه اول از آپارتمان 7 طبقه در دانش
فروش طبقه اول از آپارتمان 7 طبقه در دانش.قیمت:5.000.000.000 تومان.تاریخ ثبت آگهی:1402/06/06
فروش طبقه چهارم از آپارتمان 5 طبقه بابهارخواب در چهارراه حافظ
فروش طبقه چهارم از آپارتمان 5طبقه بابهارخواب در چهارراه حافظ قیمت:4.000.000.000 تاریخ ثبت آگهی:1402/06/05
فروش طبقات 1و4با بهارخواب در محله میرزابخشعلی
فروش طبقات 1و4بابهارخواب در محله میرزابخشعلی.قیمت طبقه اول:3.360.000.000 تومان وطبقه چهار بابهارخواب:5.280.000.000 تومان. تاریخ ثبت آگهی:1402/06/05
فروش طبقات 2و3 از آپارتمان4طبقه در چهارراه باغمیشه
فروش طبقات 1و2از آپارتمان 4 طبقه در چهارراه باغمیشه فاصله تا چهارراه باغمیشه 20 مترقیمت:7.000.000.000 تومان. تاریخ ثبت آگهی:1402/06/05
فروش طبقه اول از آپارتمان 7 طبقه 8 واحدی در دانش
فروش طبقه اول از آپارتمان 7 طبقه 8 واحده در خیابان دانش.قیمت:3.200.000.000 تومان.تازیخ ثبت آگهی:1402/0605
فروش طبقه اول از آپارتمان 4 طبقه 8واحده در خیابان نائبی
فروش طبقه اول از آپارتمان 4طبقه 8 واحده در خیابان نائبی.قیمت:3.000.000.000 نومان.تاریخ ثبت آگهی:1402/06/05
املاک 118