به املاک 118 خوش آمدید !
فروش تعدادمحدود ازمغازه های مجتمع تجاری اطلس اردبیل بصورت دست اول
بابهترین شرایط وقیمت آخرین فرصت سرمایه گذاری
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل همکف ساحلی
متراژ 28 متر مربع _موقعیت مناسب _ مجهز به سیستم گرمایشی سرمایشی _دارای کاغذ دیواری _پلاک:A21 قیمت: 5.800.000.000 تومان _دفتر فروش مجتمع تجاری اطلس_ تاریخ اگهی :1402.7.24
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس همکف امام
متراژ20 متر مربع _موقعیت عالی _ مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی _پلاک:B6 قیمت:7.500.000.000_فروش توسط دفتر فروش مجتمع تجاری اطلس _ تاریخ اگهی :1402.7.24
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل همکف ساحلی
دو نبش بمتراژ23 متر مربع _موقعیت عالی واقع در ورودی اصلی ساحلی _پلاک A1 قیمت:12.100.000.000تومان _دفتر فروش مجتمع تجاری اطلس _تاریخ اگهی :1402.7.23
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل طبقه اول
مغازه دو دهنه بمتراژ80 متر مربع_موقعیت عالی _پلاک C61 قیمت :14.400.000.000تومان _دفتر فروش مجتمع اطلس _تاریخ اگهی1402.7.22
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل همکف ساحلی
مغازه دو نبش به متراژ18 متر مربع _موقعیت عالی _پلاک A61 قیمت :6.800.000.000تومان دفتر فروش مجتمع اطلس _تاریخ اگهی :1402.7.22
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل طبقه  اول
بمتراژ:30 متر مربع _موقعیت عالی _مجهز به سیستم گرمایش سرمایش _پلاک:C37 قیمت:6.600.000.000 تومان _فروش توسط مالک دسته اول دفتر فروش مجتمع تجاری اطلس _ برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید _تاریخ اگهی :1402.7.27
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل همکف ساحلی
بمتراژ :45 متر مربع _موقعیت عالی در مجتمع دو دهنه روبروی پله اصلی ومکانیکی_مجهز به سیستم گرمایش سرمایش _پلاک:A42 قیمت:14.800.000.000 _دفتر فروش مجتمع تجاری اطلس _ تاریخ اگهی :1402.7.27
فروش مغازه در مجتمع تجاری اطلس اردبیل همکف ساحلی
متراژ 41 متر مربع _موقعیت مناسب دونبش ورودی اصلی شهدا روبه ویداصلی برحدود10متر_مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی _پلاک: A17 قیمت :14.000.000.000 تومان _فروش توسط مالک دسته اول دفتر فروش مجتمع تجاری اطلس تاریخ اگهی :1402.7.27
املاک 118