به املاک 118 خوش آمدید !
به وب سایت سامانه املاک118اردبیل خوش آمدید
املاک 118، راه طی هوشمندانه برای تصمیم درست
بدون تصویر
این ساختمان دارای یک باب زیرزمین به متراژ110 هرطبقه 115 مترمربع و60 مترمربع مغازه میباشد
بدون تصویر
این مغازه در میدان سعدی به طرف کشاورز جنب دنیای شیرین واقع شده است
بدون تصویر
این دفترکار دارای سرویس کامل میباشد
بدون تصویر
این ملک دارای دوعددسرویس و امتیازات مستقل میباشد
بدون تصویر
این مغازه بالوازم قنادی اجاره داده میشود
املاک 118