به املاک 118 خوش آمدید !
فروش تعدادمحدود ازمغازه های مجتمع تجاری اطلس اردبیل بصورت دست اول
بابهترین شرایط وقیمت آخرین فرصت سرمایه گذاری
فروش طبقه سوم از آپارتمان 5 طبقه در حافظ
فروش طبقه سوم از آپارتمان 5 طبقه در حافظ.قیمت:4.560.000.000 تومان.تاریخ ثبت آگهی:1402/06/06
فروش طبقه چهارم از آپارتمان 6طبقه در چهارراه حافظ
فروش طبقه چهارم از آپارتمان 6طبقه در چهارراه حافظ.قیمت:5.400.000.000تومان.تاریخ ثبت آگهی:1402/06/06
فروش طبقه چهارم از آپارتمان 6 طبقه در چهارراه حافظ
فروش طبقه چهارم از آپارتمان 6 طبقه در چهارراه حافظ. قیمت:4.255.000.000 تومان.تازیخ ثبت آگهی:1402/06/06
فروش طبقه چهارم از آپارتمان 5 طبقه بابهارخواب در چهارراه حافظ
فروش طبقه چهارم از آپارتمان 5طبقه بابهارخواب در چهارراه حافظ قیمت:4.000.000.000 تاریخ ثبت آگهی:1402/06/05
فروش ساختمان تجاری مسکونی 3 طبقه در چهارراه حافظ
قابل معاوضه با آپارتمان 4 یا 5 طبقه در شهرک آزادی. زیرزمین 247 متر+ مغازه 200 متر+ هر طبقه 200 متر مفید.
فروش طبقه ششم با بهارخواب از آپارتمان 6 طبقه در چهارراه حافظ
قیمت: 4/620/000/000 تومان. (خام) 160 متر + 50 متر بهارخواب
املاک 118