به املاک 118 خوش آمدید !
به وب سایت سامانه املاک118اردبیل خوش آمدید
املاک 118، راه طی هوشمندانه برای تصمیم درست
پیش فروش کلیه طبقات از آپارتمان 7 طبقه با بهار خواب در شهرک کشاورزی
زمان تحویل مهر ماه سال 98 می باشد. قیمت: 920 میلیون تومان
پیش فروش طبقات 1،4،5 از آپارتمان 7 طبقه در شهرک آزادی
زمان تحویل این واحدهای آپارتمانی سال 1399 می باشد. قیمت: 1/980/000/000 تومان
پیش فروش طبقه پنجم از آپارتمان 6 طبقه در شهرک آزادی
قیمت :نهصدوهفتادوپنج میلیون تومان و زمان تحویل آپارتمان 98/5/15 میباشد.
پیش فروش طبقات 1و2و5 با بهارخواب در شهرک ساحلی
قیمت 400 میلیون تومان میباشد.تحویل 98/12
پیش فروش طبقه چهارم از آپارتمان 7 طبقه در دانش
زمان تحویل پاییز سال 98 وقیمت 455 میلیون میباشد.
پیش فروش طبقه پنجم از آپارتمان 6 طبقه در شهرک آزادی
تحویل مرداد ماه سال 1398 می باشد. قیمت: 1/450/000/000 تومان
پیش فروش طبقات1و2 از آپارتمان 6 طبقه در خیابان عطایی
زمان تحویل : دی ماه سال 98 و قیمت: طبقه اول 850 میلیون و طبقه دوم 935 میلیون تومان
املاک 118