به املاک 118 خوش آمدید !
به وب سایت سامانه املاک118اردبیل خوش آمدید
املاک 118، راه طی هوشمندانه برای تصمیم درست
بدون تصویر
این اپارتمان در تاریخ96/6 تحویل داده میشود واحدهای 1,2,3,4و8 پیش فروش میشود
بدون تصویر
این اپارتمان درتاریخ 95/12 تحویل داده میشود طبقات 1,3 و 4 پیش فروش میشود
بدون تصویر
این اپارتمان درتاریخ 95/6 تحویل داده میشود طبقه1,2و3 این اپارتمان پیش فروش میشود
بدون تصویر
این اپارتمان درتاریخ95/12تحویل داده میشود طبقه4,5و6 پیش فروش میشود
بدون تصویر
این اپارتمان در تاریخ96/12 به صورت خام تحویل داده میشود
بدون تصویر
اردبیل میدان قدس خیابان مطهری استخرشهرداری ده متری اول
املاک 118