به املاک 118 خوش آمدید !
به وب سایت سامانه املاک118اردبیل خوش آمدید
املاک 118، راه طی هوشمندانه برای تصمیم درست
پیش فروش طبقه اول ازآپارتمان 7 طبقه در دانش
قیمت: 1/350/000/000 تومان. زمان تحویل: دی ماه 99
فروش طبقه ششم از آپارتمان 6 طبقه در دانش
قیمت: 1/040/000/000 تومان. واحد فوق خام و کلید نخورده می باشد.
پیش فروش طبقه دوم از آپارتمان 6 طبقه در دانش
قیمت: 1/107/000/000 تومان . زمان تحویل آبان ماه 99
فروش ششدانگ یک باب مغازه در دانش
قیمت: 1/300/000/000 تومان. همکف 50 متر و بالکن 20 متر می باشد.
املاک 118