به املاک 118 خوش آمدید !
فروش تعدادمحدود ازمغازه های مجتمع تجاری اطلس اردبیل بصورت دست اول
بابهترین شرایط وقیمت آخرین فرصت سرمایه گذاری
فروش طبقه اول از آپارتمان 6 طبقه در شهرک آزادی
فروش طبقه اول از آپارتمان 6 طبقه در شهرک آزادی با قیمت خیلی مناسب:5.700.000.000 تومان.تاریخ ثبت آگهی:1402/06/05
فروش طبقه پنجم از آپارتمان 5 طبقه در محله فاطمیه
فروش طبقه پنجم از آپارتمان 5 طبقه در محله فاطمیه.قیمت 2/200/000/000 تاریخ ثبت آگهی:1402/08/04
فروش طبقات1و 2و3 از آپارتمان6طبقه در خیابان مطهری
فروش طبقات1و 2و3 از آپارتمان6طبقه در خیابان مطهری. قیمت:5.850.000.000 تومان. تاریخ ثبت آگهی:1402/06/07
فروش طبقه اول از آپارتمان 4 طبقه در شریعتی
فروش طبقه اول از آپارتمان 4 طبقه در شریعتی. قیمت:3.500.000.000 تومان.تاریخ ثبت آگهی: 1402/06/06
فروش طبقه دوم از آپارتمان 6 طبقه در خیابان والی
فروش طبقه دوم از آپارتمان 6 طبقه در خیابان والی. قیمت:5.100.000.000 تومان. تاریخ ثبت آگهی:1402/06/06
فروش طبقه سوم از آپارتمان 5 طبقه در حافظ
فروش طبقه سوم از آپارتمان 5 طبقه در حافظ.قیمت:4.560.000.000 تومان.تاریخ ثبت آگهی:1402/06/06
فروش طبقه چهارم از آپارتمان 6طبقه در چهارراه حافظ
فروش طبقه چهارم از آپارتمان 6طبقه در چهارراه حافظ.قیمت:5.400.000.000تومان.تاریخ ثبت آگهی:1402/06/06
املاک 118