به املاک 118 خوش آمدید !
به وب سایت سامانه املاک118اردبیل خوش آمدید
املاک 118، راه طی هوشمندانه برای تصمیم درست
بدون تصویر
با تغییر کاربری 350.000 تومان متری
بدون تصویر
رستوران فوق با تمام وسایل رستوران و پروانه کسب بفروش میرسد و قابل معاوضعه با آپارتمان و ماشین نیز میباشد.
بدون تصویر
این ملک در آستارا لیسار لیساراول کوچه کوثر6 واقع شده است
بدون تصویر
این ملک دراستارا گردنه حیران پایین تر از سایپا مجتمع رضوان قراردارد شیک ومبله می باشد
بدون تصویر
این واحد دردست ساخت وبدون امکانات میباشد
بدون تصویر
این ملک خام بدون امکانات می باشد میباشد
املاک 118