به املاک 118 خوش آمدید !
به وب سایت سامانه املاک118اردبیل خوش آمدید...
همه فایل ها بصورت بروزشده(آپدیت)می باشد...
فروش یک قطعه زمین در شهرک نادری
قیمت:یک میلیاردو هفتصدو هشتادمیلیون تومان و دارای پروانه تجاری و 8 طبقه میباشد.
فروش یک قطعه زمین در شهرک نادری
قیمت:سه میلیاردو دویست میلیون تومان میباشد.
فروش یک قطعه زمین تجاری مسکونی در شهرک سبلان
قیمت: یک میلیارد و یکصد میلیون تومان میباشد.
فروش یک قطعه زمین در شهرک کارشناسان
قیمت: یک میلیاردویکصدوهفتاد میلیون تومان میباشد.
فروش یک قطعه زمین در شهرک نیایش
قیمت یک میلیاردو پانصد میلیون تومان میباشد.
فروش یک قطعه زمین تجاری مسکونی در شهرک کارشناسان
قیمت دومیلیاردوهفتصد میلیون تومان میباشد.
املاک 118