به املاک 118 خوش آمدید !
به وب سایت سامانه املاک118اردبیل خوش آمدید
املاک 118، راه طی هوشمندانه برای تصمیم درست
فروش یک قطعه زمین در کمربندی دوم
قیمت: (توافقی). زمان ثبت: 1400/10/08
فروش یک قطعه زمین در شهرک ولایت
قیمت: 120/000/000 تومان. زمان ثبت: 1401/03/03
فروش یک قطعه زمین در خیابان لاله
قیمت: 4/059/160/000 تومان. مجوز پیلوت 4 طبقه بابهارخواب با 78% ساخت گرفته شده است. زمان ثبت: 1401/03/04
فروش یک قطعه زمین در میدان بسیج
قیمت: 7/200/000/000 تومان. هزینه پروانه و نقشه زیرزمین 3 طبقه واریز گردیده است. زمان ثبت: 1401/03/01
فروش یک قطعه زمین در خیابان عطایی
25/500/000/000 تومان. زمان ثبت: 1401/03/01
فروش ششدانگ باغ در اردبیل به سمت هیر
قیمت: 5/000/000/000 تومان. دارای چاه نیمه عمیق و 400 هزار عدد درخت میوه و صنوبر، دیوارکشی برجاده. زمان ثبت: 1401/02/25
املاک 118