به املاک 118 خوش آمدید !
به وب سایت سامانه املاک118اردبیل خوش آمدید
املاک 118، راه طی هوشمندانه برای تصمیم درست
فروش یک قطعه زمین در شهرک نیایش
قیمت یک میلیاردو پانصد میلیون تومان میباشد.
فروش یک قطعه زمین تجاری مسکونی در شهرک کارشناسان
قیمت دومیلیاردوهفتصد میلیون تومان میباشد.
فروش یک قطعه زمین در جاده خلخال
قیمت یک میلیاردوپانصدمیلیون تومان میباشد.
فروش زمین در خیابان معلم
پروانه یک پیلوت 3 طبقه را دارد و خاک برداری شده است. قیمت: 2/225/000/000 تومان
املاک 118