به املاک 118 خوش آمدید !
به وب سایت سامانه املاک118اردبیل خوش آمدید
املاک 118، راه طی هوشمندانه برای تصمیم درست
فروش یک قطعه زمین در سرعین
این قطعه زمین دارای سند ثبتی با کاربری توریستی دارد. قیمت: 900 میلیون تومان
فروش زمین در جاده نمین
قیمت: 315 میلیون تومان
فروش 3 قطعه زمین در شهرک کشاورزی
3 قطعه هر کدام به متراژ 180 متر به قیمت 500 میلیون تومان. 184 متر تجاری مسکونی نبش خ 16 متری به قیمت متری 7/5 میلیون تومان. سهم مالکیت می باشد
فروش یک قطعه زمین در شهرک نادری
قیمت:پنچ میلیارد تومان و دارای پروانه تجاری و 8 طبقه میباشد.
فروش یک قطعه زمین در شهرک نادری
قیمت:سه میلیاردو دویست میلیون تومان میباشد.
فروش یک قطعه زمین تجاری مسکونی در شهرک سبلان
قیمت: یک میلیارد و یکصد میلیون تومان میباشد.
فروش یک قطعه زمین در شهرک کارشناسان
قیمت: یک میلیاردویکصدوهفتاد میلیون تومان میباشد.
فروش یک قطعه زمین در شهرک نیایش
قیمت یک میلیاردو پانصد میلیون تومان میباشد.
املاک 118