به املاک 118 خوش آمدید !
فروش تعدادمحدود ازمغازه های مجتمع تجاری اطلس اردبیل بصورت دست اول
بابهترین شرایط وقیمت آخرین فرصت سرمایه گذاری
فروش یک قطعه زمین در آستارا
قیمت: 1/920/000/000 تومان. 180 متر که بعد از عقب نشینی 160 متر می ماند.
فروش ششدانگ باغ در اردبیل به سمت هیر
قیمت: 5/000/000/000 تومان. دارای چاه نیمه عمیق و 400 هزار عدد درخت میوه و صنوبر، دیوارکشی برجاده. زمان ثبت: 1401/02/25
بدون تصویر
قیمت: 40/500/000/000 تومان. دارای امتیاز آب و برق، دارای 1500 متر مسکونی، دور فنس، زمان ثبت: 1401/01/18
فروش جایگاه  CNG در گرمی
قیمت: 9/000/000/000 تومان. درآمد ماهانه 40 میلیون تومان خالص، دارای امتیاز آب و برق و گاز، مغازه به متراژ 21 متر. زمان ثبت: 1400/12/21
املاک 118