به املاک 118 خوش آمدید !
به وب سایت سامانه املاک118اردبیل خوش آمدید...
همه فایل ها بصورت بروزشده(آپدیت)می باشد...
پیش طبقات 2و5و7 از آپارتمان 7 طبقه در خیابان مولوی
قیمت :یک میلیاردویکصدوهفتاد میلیون تومان و زمان تحویل مرداد ماه سال 99 میباشد.
پیش فروش طبقه پنجم از آپارتمان 6 طبقه در شهرک آزادی
قیمت :نهصدوهفتادوپنج میلیون تومان و زمان تحویل آپارتمان 98/5/15 میباشد.
فروش یک باب مغازه در میدان قیام
قیمت :پنچ میلیاردوششصدمیلیون تومان میباشد.
فروش طبقه سوم و چهارم دوبلکس از آپارتمان 5 طبقه 8 واحده در شهرک آزادی
قیمت: یک میلیاردوسیصدوهفتاد میلیون تومان میباشد.
فروش یک باب خانه ویلایی در خیابان مطهری
قیمت :دو میلیاردوپانصد میلیون تومان میباشد.
فروش یک باب خانه ویلایی در میدان شریعتی
قیمت: دو میلیاردوهشتصدوسی ودو میلیون تومان میباشد.
فروش یک باب خانه ویلایی در راه دانشگاه
قیمت :دو میلیاردوچهارصد میلیون تومان وملک فوق الذکر دارای 70 متر مغازه و 120 متر زیرزمین تجاری میباشد.
املاک 118