به املاک 118 خوش آمدید !
فروش تعدادمحدود ازمغازه های مجتمع تجاری اطلس اردبیل بصورت دست اول
بابهترین شرایط وقیمت آخرین فرصت سرمایه گذاری
فروش طبقه اول از آپارتمان 6 طبقه در شهرک آزادی
فروش طبقه اول از آپارتمان 6 طبقه در شهرک آزادی با قیمت خیلی مناسب:5.700.000.000 تومان.تاریخ ثبت آگهی:1402/06/05
فروش یک باب خانه ویلایی در شهرک آزادی بر خیابان آذربایجان
فروش یک باب خانه ویلایی در شهرک آزادی بر خیابان آذربایجان. قیمت:81.000.000.000 تومان. تازیخ ثبت آگهی:1402/06/06
فروش یک باب خانه ویلایی در شهرک آزادی
فروش یک باب خانه ویلایی در شهرک آزادی بسیار لوکس و تازه بازسازی شده. قیمت:19.500.000.000 تومان. تازیخ ثبت آگهی:1402/06/06
فروش یک باب خانه ویلایی در شهرک آزادی
فروش یک باب خانه ویلایی در شهرک آزادی. قیمت:26.000.000.000 تومان. تاریخ ثبت آگهی:1402/06/06
فروش یک قطعه زمین در شهرک آزادی
فروش یک قطعه زمین در شهرک آزادی. قیمت:26.000.000.000 تومان. تاریخ ثبت آگهی:1402/06/06
فروش طبقات 2و3و4و5 از آپارتمان 8 طبقه در شهرک آزادی
فروش طبقات 2و3و4و5 از آپارتمان 8طبقه در شهرک آزادی.قیمت:16.250.000.000 تومان.تاریخ ثبت آگهی:1402/06/05
فروش طبقه اول ازاپارتمان  5 طبقه در شهرک آزادی
فروش طبقه اول از آپارتمان 5 طبقه در شهرک آزادی.قیمت:5.200.000.000 تومان.تاریخ ثبت آگهی:1402/06/05
فروش طبقه سوم از اپارتمان 5طبقه7واحدی در شهرک آزادی
فزوش طبقه سوم از آپارتمان 5طبقه 7 واحدی در شهرک آزادی. قیمت:2/800/000/000 تومان.تاریخ ثبت آگهی:1402/06/05
املاک 118